Talonpohjat

Työ ja tekijät kestävällä pohjalla

RAM-urakointi on perustusrakentamisen ammattilainen Lahdessa, toiminta-alueenaan
Etelä- ja Keski-Suomi. Asiakkaanamme saat kaikki perustus- ja maansiirtotyöt yhdeltä ja
samalta urakoitsijalta luotettavasti. Palvelemme sekä yritys- että yksityisasiakkaita.

Perustus- ja maansiirtotyöt samalta urakoitsijalta
ammattitaidolla.

Omakotitalot, huvilat ja saunat

• Tontin raivaus
• Tienteko
• Kaivuu-, maansiirto- ja louhintatyöt
• Perustustyö
• Jätevesijärjestelmät
• Maisemointi
• Sora- ja kiviainestoimitukset

Maaperä ja rakennustyyppi ratkaisevat perustamistavan
Käytetyimmät perustamistavat

• Pilariperustus
• Antura/harkkosokkeli ja maanvarainen laatta
• Antura/harkkosokkeli ja tuulettuva alapohja
• Reunavahvistettu teräsbetonilaatta
• Antura/kellariperustus

Talonperustukset

Talot, huvilat ja saunat – ratkaisevaa osaamista

Lattian ja koko rakennuksen pysyminen kuivana lähtee oikein tehdyistä kaivuu- ja perustustöistä.
Oikeaoppiset ratkaisut lisäävät rakennuksen elinkaarta ja arvoa.